Dlaczego rewitalizacja potrzebna jest mieszkańcom Mławy ?
   Strona Główna
   Aktualności
   Co to jest rewitalizacja ?
   Dlaczego rewitalizacja potrzebna jest mieszkańcom Mławy ?
   Działania rewitalizacyjne w Mławie
   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mława do 2015 roku
   Masz pytania ?
Kontakt z Nami
 
 
     Dlaczego Rewitalizacja potrzebna jest Naszemu Miastu

Miasto Mława Best Rolex Replica Watches Online na już od początku lat 90-tych XX wieku rozpoczęła Cheap replica watches zmianę swojego profilu. Gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze wynikające m.in. z upadku kilku kluczowych przedsiębiorstw państwowych spowodowały w Mławie AAA Rolex replica watches wysokie bezrobocie strukturalne. Od tamtego czasu miasto zmienia stopniowo swój wizerunek. Obecnie Luxury replica watches Miasto jest ośrodkiem rozwijającym funkcje handlowe, drobną przedsiębiorczość, a także być może w przyszłości turystykę.
Przeprowadzenie określonych zmian w mieście wymaga jednak skonstruowania programu, który w oparciu o zmiany przestrzenne, infrastrukturalne,replica watches inwestycje wykreuje określony wizerunek miasta, a także będzie stymulował kierunki tych zmian. Dzięki tym działaniom odwrócone zostaną negatywne tendencje społeczno-gospodarcze.
Celem High quality replica watches Lokalnego Programu Rewitalizacji jest odnowa wybranych obszarów miejskich, która obejmie nie tylko sferę przestrzenną, lecz również gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Program skierowany będzie w szczególności do wybranych dzielnic, zabytkowych i tych, które w konsekwencji różnorodnych problemów społecznych podupadły technicznie i gospodarczo .

Ostateczny kształt programu będzie w decydującej mierze zależał od opinii i pomysłów Mieszkańców Miasta. To właśnie opinie mieszkańców pomogą wyznaczyć obszary objęte rewitalizacją i zaplanować działania projektowe,replica watches uk których mieszkańcy oczekują i w których chcą uczestniczyć.

Dlatego współudział wszystkich zainteresowanych stron: instytucji publicznych, organizacji społecznych, środowisk przedsiębiorców i zwykłych obywateli miasta zarówno na etapie AAA Rolex replica watches tworzenia Programu, a następnie jego realizacji będzie podstawą stworzenia Programu odpowiadającego rzeczywistym potrzebom naszego miasta i jego mieszkańców.

Data wpisu: 26-01-2009r.
 
Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
tel. (+48) 023 654 33 82 e-mail: ratusz@mlawa.pl
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława www.rewitalizacja.mlawa.pl